torsdag 1 september 2011

HOROSKOP


Utan att vara insatt i horoskopets mysterium läser jag regelbundet och nyfiket "Veckans horoskop" i en veckotidning med ett namn som passar väl in här på landet. Tror jag på vad som skrivs? Nej, det vill jag inte påstå att jag gör men det är ändå lockande läsning trots att det skrivna ofta är så allmänt hållet att "spådomen" faktiskt kan passa in på vem som helst.

Däremot tror, och vet, jag att man kan bli påverkad så att det som står skrivet slår in. Ett exempel på det är när jag för många, många år sedan läste att jag skulle göra en lång resa och det ledde till att Stora O och jag gav oss iväg till det stora landet i väster. Förmodligen var det ett uppdämt behov hos mig som gjorde att resan blev av men jag är säker på att det var horoskopet som påverkade så att resan blev av just då.

Vareviga vecka bläddrar jag snabbt fram till sidan med "Veckans horoskop" och läser ivrigt vad som står om mitt och mina närmastes stjärntecken. Undrar om det beror på åldern att jag läser dem i en viss ordning, mitt eget sist? Den här veckan broderade den som skrivit horoskopet riktigt ordentligt med orden, särskilt för en av mina närstående. Hör här bara:

"Innan det fanns språk kommunicerade människorna bara med musik. De uttryckte sina tankar och känslor, belåtenhet eller missnöje med en mängd olika ljud. Du har fortfarande, tro det eller ej, kontakt med de här ursprungliga ljuden. De finns runt omkring oss. Du kan uppfatta andras känslor på det sättet och på samma vis tala till deras känslor."

När jag läste detta gick mina tankar till Noam Chomsky, amerikansk professor i lingvistik, som hade en teori om att delar av den mänskliga grammatiken finns nedärvda i hjärnan. Enligt honom har alla nyfödda samma utgångsläge när det gäller att lära sig språk men att språket utvecklas olika beroende på miljön. Att människor kommunicerade med ljud även innan språk som vi tänker oss språk hade utvecklats är väl troligt. Vad som i detta horoskop avses med ljud framgår inte men om det inte är ljud framkallade av primitiva instrument eller andra välljudande föremål tycker jag nog att kalla det för att meddela sig enbart med musik är att skönmåla kommunikationen. Tur att jag känner någon jag kan fråga om de ursprungliga ljuden!

Den här veckan kan jag läsa att en del av min energi finns ute i universum och att jag måste försöka att kalla den till mig igen. Istället för att jaga min utsvävade energi tror jag att jag sätter mig ner och inväntar den under tiden jag läser en bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar