onsdag 13 juli 2011

GÖTA ÄLVBRON OCH GAMLA HISINGSBRON

Mamma, pappa och jag på Göta Älvbron 1944

Göta Älvbron invigdes i november 1939. Då hade bron bara fyra filer men under tiden 1955 - 1958 breddades den och försågs med sex körfält samt gång- och cykelbana på vardera sidan. Breddandet  kostade lika mycket som det ursprungligen kostade att uppföra bron, 13 miljoner kronor tillfarterna inkluderade.

Trots att Älvsborgsbron, Tingstadstunneln och Angeredsbron har tillkommit därefter är Göta Älvbron (som vi kallade för Hisingsbron) än idag den viktigaste förbindelsen för den lokala trafiken och för kollektivtrafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen.

Promenaden på bron 1944 kommer jag inte ihåg men, eftersom jag har bott på Hisingen under större delen av min uppväxt, har jag många minnen från promenader över bron. Ofta när vi ungdomar hade varit inne i sta´n vandrade vi tillbaka till Hisingen. Kanske berodde det på att vi inte hade några pengar kvar eller också skulle vi spara våra korvören. Inte tyckte vi att det var lång väg att gå, för vi pratade, skrattade och sjöng, så tiden gick fort. Det är ett rent under att bron fortfarande fungerar - och håller, efter all trafik under så många år. Göta Älvbron har en klaff som fälls upp när större båtar skall passera. Under broöppningen står trafiken still i väntan på att klaffen skall fällas ner och bommarna gå upp.

Ibland gick vi över den gamla Hisingsbron, som var en svängbro, invigd 1874. Bron kallades också Kvillebäcksbron och gick mellan Sankt Eriks torg på fastlandssidan, där Göteborgsoperan nu ligger, och området i närheten av Kvillegatan. 1917 byggdes bron om. Bl a breddades den, försågs med inhägnad gångbana på båda sidor och elektriskt svängspann. Det var först efter ombyggnaden som man började kalla bron för Hisingsbron. Den gamla bron hade alltså inte någon klaff som öppnades utan brons mittsektion vreds så att den ställdes längs med Göta Älv varvid plats gavs för båtar att passera. Denna bro användes fram till 1968 och skrotades 1969. Kostnaden för uppförandet av gamla Hisingsbron var ursprungligen 208 000 kronor.

Att blogga är bra, för jag blir mer noggrann när jag skriver ner tankar och upplevelser än när jag bara funderar för mig själv, då tankarna fladdrar fritt. Ofta blir jag nyfiken och vill ta reda på mer, vilket numera är lätt gjort genom att googla. I det här fallet använde jag mig av uppgifter från Wikipedia. Mycket mer fanns att hämta där, som t ex uppgifter om broarnas längd, höjd, bredd och konstruktion men det får räcka med det här.

Rotandet bland minnen från förr gör att jag på ett mycket tydligt sätt blir medveten om att tiden går - fort dessutom. Det var verkligen länge sedan jag promenerade över någon av dessa broar senast.

Gamla Hisingsbron

PS.

När jag berättade för Stora O vad jag skrivit påstod han mycket bestämt att promenaderna mellan centrala Göteborg och Hisingen inte berodde på att vi skulle spara några korvören. Om jag skall vara riktigt ärlig kan jag inte minnas att så var fallet. Att pengarna var slut ibland när vi skulle hem tror jag däremot att jag kan skriva under på och att vi hade roligt under tiden vi gick står utom allt tvivel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar