måndag 11 juli 2011

BÖDELSTAXA

Klicka på bilden för större text


Jag har just läst en bok som heter "Människors livsrum under 1600 - 1900 talet sett genom rättsskipningens vakande öga". Boken handlar om tingshuset i Ljung, som var färdigbyggt 1776 och dess historia och den gavs ut 2006 i samband med att tingshuset firade 230-årsjubileum och Stiftelsen Gäsene Tingshus att föreningen varit verksam i 50 år.

En av de två författarna till boken är Lennart Jacobsson, som bl a beskriver hur Gäsene härad, med rötter från gamla västgötalagen på 1200-talet, växte fram och tingens förändring från att ha hållits ute i det fria, till ting i gästgivargårdar och slutligen i tingshus. Man får också en inblick i olika ägarförhållanden som adel, präster, borgare och bönder hade till gårdar och odlingsbar jord, vilka straff som utdömdes och vilka brott som var vanliga m m. Straffen som utdömdes kunde man utläsa av Bödelstaxan från 1736, som fick mig att häpna. Visserligen kände jag till att hemska straff förekom förr, som att avtjäna straff på fästning, skampåle, hängning m m men "prislistan" på hemskheterna som bödlarna hade att utföra skakade om mig ordentligt, Jag har tagit reda på vad rådbråkande och steling innebär och mår illa när jag tänker på det. Kan det verkligen ha varit så illa, här i Sverige? Tungans och öronens avskärande liksom brännande av pannan med flera straff ansågs tydligen vara lindriga, av "prislistan" att döma.

Lennart Jacobssons medförfattare, Ture Åberg, har skrivit andra hälften av boken, som
bl a handlar om hur Stiftelsen Gäsene Tingshus, som bildades år 1956, under tio års tid kämpade mot rivning av tingshuset i Ljung, vilket Gäsene kommunalfullmäktige vid tre olika tillfällen beslutat om. Han berättar också om rättsväsendets utveckling i Europa och Sverige under 1000-talet samt om hur ideella krafter fortfarande arbetar med tingshuset, vars undervåning har bevarats precis som den var när tingshuset byggdes. Övervåningen hyrs däremot ut till olika tillställningar.

Intressant läsning om gångna tider.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar