torsdag 22 mars 2012

ROMANS I DAMMEN

Teckning av Stora O när han var liten


De senaste dagarna har vi haft besök av två gräsänder i vår damm. Det är en hona och en hane och vi hoppas att de skall trivas så bra att de vill häcka hos oss men varje gång vi kommer för nära dammen flyger de sin kos. Vi tror att de ger sig iväg till granngården, där det också finns en damm.

Som alltid i fågelvärlden är hannen grannast att se på. Att honan är grå-brunspräcklig har sin förklaring i att hon då blir svårare att upptäcka. Dessa änder är så pass skygga att jag inte har kommit åt att fotografera dem på nära håll, varför Stora O:s teckning från tidig skoltid får illustrera detta inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar