onsdag 7 mars 2012

PILGRIMSVANDRING


Flera nya pilgrimsleder, eller sträckningar av sådana, kommer att invigas på Kristi Himmelfärdsdag, bl a sträckan mellan Vårkumla och Eriksberg. Arbetet med att färdigställa dessa pilgrimsleder ingår i ett Leaderprojekt och omfattar hela Västra Götalandsregionen.

Invigningen av sträckan Vårkumla - Eriksberg påbörjas i Kinneved den 17 maj och avslutas i Eriksberg den 18 maj. Programmet i sin helhet kommer senare att annonseras och delges via affischering.

Planera redan nu in pilgrimsvandring på Kristi Himmelfärdsdag, som även utnämnts till Pilgrimsdagen, och/eller fredagen den 18 maj. Vandringen kommer att delas upp i två dagsetapper om vardera ca fyra timmar.

Med på vandringen kommer bl a kyrkoherde Magnus Carlsson från Floby pastorat att vara. Observera att man inte behöver vara vältränad för att deltaga.

Mer information om pilgrimslederna får du genom att klicka här.

Eriksbergs gamla kyrka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar