söndag 6 november 2011

BÄTTRE FÖRR?

Det gamla bussgaraget i EriksbergFör länge sedan, på 1930-talet, fanns det en daglig bussförbindelse på sträckan Eriksberg-Floby-Falköping. Mannen som startade busslinjen kallades "Buss-Nilsson" och busstrafiken på denna linje fick en stor betydelse för befolkningen i de byar som ej låg utefter järnvägslinjerna. För invånarna i den östra delen av Herrljunga kommun är Falköping närmaste stad och ett naturligt resmål.

Bussgaraget uppfördes i början av 1930-talet och har, enligt en kulturhistorisk byggnadsinventering gjord 1990, ett visst kulturhistoriskt värde. Det som  förvånar mig är storleken på det numera förfallna bussgaraget, som lär ha haft plats för två bussar när det var i bruk. Begreppet minibussar hade väl inte myntats på den tiden men bussarna måste ha varit jättesmå för att få plats där,

Idag finns ingen buss som trafikerar Eriksberg, annat än skolbussarna, och för ett par veckor sedan, när Stora O skulle lämna in bilen på reparation i Falköping, undersökte vi möjligheterna till att kollektivt ta sig från Falköping till Eriksberg. Efter att ha rådgjort med en tjänsteman på kommunkontoret fick vi reda på att kommunen erbjuder ett slags resetjänst som innebär att man två dagar i veckan kan få resa till centralorten Herrljunga och till ytterligare ett par orter inom kommunens gränser, förutsatt att man beställer resan dagen innan.Tiden för avresa och hemresa är fastställd. Från Falköping fanns möjlihet att ta sig med både buss och tåg till Floby och därifrån vidare med taxi till Eriksberg. Problemet var "bara" att Herrljunga Taxi hänvisade till Taxi i Falköping, som upplyste om att de skulle debitera för framkörning, vilket innebar att notan skulle sluta på 700-800 kronor för en sträcka kortare än två mil. Lite väl saftigt. Vår snälle granne kom då till Stora O:s undsättning.

Idag när de flesta är bilburna förstår man att det skulle vara olönsamt att driva busslinjer på vissa sträckor men, som ett alternativ, skulle kommunen kunna ha en service för transporter vid speciella tillfällen. Vi har bott här permanent i över åtta år nu och det är första gången vi har behövt använda oss av allmänna kommunikationsmedel och jag hoppas att det dröjer länge tills det blir aktuellt nästa gång. Det kan kanske vara idé att ta upp frågan om "nödtransporter" med kommunen, för det är ju inte alltid man kan planera in en resa på en tisdag eller torsdag. Det är ju inte heller alla som har en hjälpsam granne till hands.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar