lördag 27 augusti 2011

NY BYSKOLA

Matsal (t v) och förskola (t h)
Foto: Ulla Olofsson


Klockan 18.00 den 23 augusti invigdes Eriksbergs splitter nya skola och allmänheten var inbjuden att se hur fint bygdens barn har fått det. Under det senaste läsåret har under-visningen bedrivits i den intilliggande Prästgårdens lokaler medan den gamla skolan revs och den nya byggdes.

Länge var Eriksbergs skola nedläggningshotad men idogt arbete av bl a föräldraföreningar, övriga föreningar och personer som engagerat sig för skolans bevarande bar till slut frukt och kommunfullmäktige beslutade att det skulle satsas på en helt ny skola i Eriksberg. Detta är vi glada och tacksamma för, för skolbarnen i klasserna 1 - 6 slipper nu långa resor till skolan. Dessutom skulle vårt lilla samhälle ha dött ut, då det knappast är troligt att några barnfamiljer skulle ha valt att flytta hit om det inte hade funnits en skola här.

Scen och bänk på skolgården
Foto: Ulla Olofsson


Tyvärr kunde Stora O och jag inte vara med på invigningen och se byggnaderna inifrån men på morgonen gick vi runt skolan och beundrade skolgården, som hade fått helt nya och inspirerande lekredskap, lek- och viloplatser, planteringar m m. Hela anläggningen var verkligen mycket smakfull och borde göra skolstarten extra spännande för eleverna.

Bland de rikligt planterade växterna fanns också bärbuskar, vars ätliga bär skolbarnen säkert kommer att njuta av framöver.

Klätterställning
Foto: Ulla Olofsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar