måndag 25 mars 2013

INVIGNING AV KONSTVANDRINGEN SÖDRA BOHUSLÄN 2013


Nu är den 15:e Konstvandringens samlingsutställning på Galleri Koch i Stenungsund invigd. Invigningstalet hölls av C O Evers som lovade att våren strax skulle vara här - med språng. Att Konstvandringen är vårens förelöpare lovar gott.

COE hänvisade till Tranströmer, vars diktkonst går rakt in i hjärtat och visar konsten vägen, och citerade följande dikt bestående av två sapfiska strofer som är ett av de versmått som Tranströmer tycker bäst om. Versmåttet, lärde jag mig, består av tre rader med vardera elva stavelser och en avslutande femstavig versrad.

Ostinato ur 17 dikter (1954). (Jag citerar endast första strofen eftersom jag tycker att den är ljusare och därför mer påminner om våren.)

 
Under vråkens kretsande punkt av stillhet
rullar havet dånande fram i ljuset,
tuggar blint sitt betsel av tång och frustar
skum över stranden.
 
 
Vår och tid för vråken som kretsar över dånande hav och strand. Tid för konstvandring då de 45 deltagande konstnärerna bjuder in oss till sina ateljéer i påsk för att visa upp sina verk och till samtal om konst och deras sätt att arbeta.
 
Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med på invigningen men hoppas och ser fram mot att få tillfälle att under någon av påskdagarna, enligt senaste hjärnforskningsrön, kunna utveckla hippocampus genom att tillföra den nya associationer via konsten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar