söndag 11 november 2012

SOPOR, FINNS DE?

På buss på väg till Louisiana igår funderade jag på uttrycket white trash som har börjat dyka upp allt oftare i media på senare tid och som, med all rätta, ifrågasatts av många. Det var inte svårt att komma fram till att man bör sluta använda detta helt och hållet, då det är både förnedrande och kränkande. Det finns inga människor som förtjänar att kallas för trash oavsett vilken hudfärg de har.

Termen white trash kom ursprungligen från USA i början av 1800-talet och användes då, enligt definitionen i Oxford English Dictionary, som ett föraktfullt tillmäle som svarta i USA gav fattiga vita människor. Det var slavarnas sätt att ge uttryck för sitt förakt för godsägarnas vita tjänstefolk. Nu för tiden förknippas den nedsättande benämningen främst med ljushyade, lågutbildade och fattiga människor med låg social status.

Vid lunch idag resonerade Stora O och jag om lämpligheten av att använda uttrycket white trash och vi kom fram till att betydelsen höll på att förändras, så att vissa uteliggare t ex kallar sig själva för white trash och nästan är lite stolta över benämningen. Språket är ju i ständig förändring och ofta kan man notera att ord och uttryck som felaktigt används tillräckligt ofta till slut accepteras och blir kravgodkända genom att hamna i SAOL. När det gäller begreppet white trash önskar jag att det försvinner helt och hållet ur alla språk och hoppas innerligt att inga människor är så övergivna att de inte har någon eller några i sin omgivning som värdesätter och bryr sig om dem. Människor kan och får inte betraktas som skräp eller sopor. Basta!

Det paradoxala är att det lär ha uppstått ett mode som benämns white trash och dessa varor är så dyra att det s k "white trash-folket" absolut inte har råd att köpa dem. Jag är väl medveten om att jag genom att använda detta nedsättande uttryck "talar" emot min egen uppfattning, som ju är att det bör utplånas.

"Skriv om något mer okomplicerat" var Stora O:s råd, men, även om jag inser att de synpunkter jag har på detta uttryck inte har någon större inverkan, vill jag ändå få det ur mig och det har jag fått nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar