måndag 5 november 2012

LIVSSTILSRÅD


Jag har just läst Livsstilsboken av Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman, som jag lånat av en grannflicka. Boken handlar om vägen till ett friskare och lättare liv och är egentligen riktad till rörelsehindrade men många av råden gäller oss alla, som t ex betydelsen av motivation, livsstilsförändring, mat, vikt, motion, träning både fysisk och psykisk.

Författarna till boken är båda sjukgymnaster och erfarna kliniker som ägnat många år åt pionjärarbete kring hälsa och livsstil hos personer med funktionshinder och deras önskan är att stötta rörelsehindrade att hitta den lust och kraft som behövs för att skapa en hälsosam livsstil. Vi får också ta del av många andra människors livserfarenheter. Till exempel poängterar Mikael Waller, läkare vid rehabiliteringsmedicin på Sunderby sjukhus, vikten av TTT, som står för Tid, Tålamod och Träning. Han har också citerat första delen av Sinnesrobönen som lyder så här:

Ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
 
Sinnesrobönen skrevs 1926 av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr.
 
Jag känner igen texten sedan tidigare och tycker att det är ett råd väl värt att komma ihåg när det "bär iväg". Skall förvaras tillsammans med andra tänkvärda ord.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar