måndag 26 november 2012

GRATTIS TILL AUGUSTPRISETIdag gratulerar vi Göran Rosenberg som tilldelats årets Augustpris i den skönlitterära klassen.

Juryns motivering löd:

Från det förintelseläger som är sinnesbilden för Europas djupaste förnedring kommer Göran Rosenbergs far till en svensk idyll, en idyll innesluten i sin aningslösa blandning av välvilja och misstänksamhet. Göran Rosenberg återskapar i "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz" faderns långa resa, en berättelse laddad av klarsynt inlevelse som också blir en fond för skildringen av hans egen uppväxt i Södertälje. Ur denna mycket personliga historia om en far och en son växer en betraktelse med stor allmängiltighet om betydelsen av viljan och förmågan att förstå också det som är svårt och motsägelsefullt."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar