onsdag 14 december 2011

CHARMTROLL?

Illustration: ZDENEK MILER

Den senaste veckan har det dykt upp jordhögar i gräsmattan på framsidan av huset, massor, ungefär 30 stycken. Vår hjälpsamme granne, B, kom till vår undsättning och gillrade en sorkfälla i hålet under den jordhög som såg färskast ut. Vi trodde att det var sorken som varit framme på nätterna och åstadkommit högarna men när jag hade läst om sorkar och mullvadar, lutar det åt att det är mullvadar som är gäster i vår trädgård. Mullvadar är, enligt Peter Gaunitz Landskapsdesign, tvärtemot vad man kan tro bra att ha i trädgården eftersom de är köttätare och bl a äter larver som livnär sig på rötter m m och är skadliga för växterna, Mullvadens högar är större än sorkens, vilket talar för mullvad. Att gå så långt som att tycka att det är vackert med jordhögarna, som antyds i Peter Gaunitz blogg, tycker jag är att ta i men, eftersom vi krattar ut högarna, kan detta förfarande kanske betraktas som toppdressing?

I Göteborgs-Posten idag fanns en artikel med rubriken "Ett charmtroll till mullvad". Artikelförfattaren, Cecilia Nelson, skriver om tre böcker som handlar om det tjeckiska charmtrollet Mullvaden - "Hur den lilla Mullvaden fick sin bil", Zdenek Miler (bild) och Eduard Petiska (text), "Den lilla Mullvaden och mamman", Zdenek Miler (bild) och Hana Doskocilova (text) och "Den lilla Mullvaden och julen", Zdenek Miler (bild) och Hana Doskocilova (text). Mullvaden har sedan 50-talet varit en populär, genomsympatlisk skapelse och utgjort en länk mellan natur och kultur, barnets värld och de vuxnas.

Charmtroll? Nja, det vet jag inte om jag kan hålla med om men det kanske är synd att vi satte ut fällan ändå?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar