torsdag 11 oktober 2012

FLICKORNAS DAG


Idag firas Flickornas Dag för första gången. I december i fjol införde FN:s general-församling Flickornas Dag på initiativ av Barnrättsorganisationen Plan. Avsikten är att föra fram flickors öden på olika håll i världen och uppmuntra till att deras rättigheter uppmärksammas bättre än tidigare. Flickor löper t ex större risk att drabbas av undernäring och sjukdomar än pojkar och får oftast inte samma möjlighet till utbildning.

En liten flicka från Guatemala lär ha sagt: "För att jag är en flicka ska jag vara lycklig över att mina föräldrar lät mig leva". Fruktansvärt att något barn skall behöva tänka så. Flickornas Dag - en dag väl värd att uppmärksamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar