lördag 6 oktober 2012

SIKTLINJE

Siktlinje 1

I TV-programmet Trädgårdsonsdag poängterades vikten av en siktlinje och hur man till exempel genom en öppning i trädgårdsbuskaget kunde åstadkomma en sådan och på så sätt få utsikt över landskapet utanför. Mycket effektfullt. Jag förmodar att det är så man skall göra för att skapa olika "rum" i trädgården.

Enligt Wikipedia är en siktlinje en tänkt linje mellan två objekt som sammanfaller visuellt med den observation som kan göras från det ena objektet av det andra objektet.

På dagens promenad tittade jag efter siktlinjer och tror mig ha hittat en sådan från vår nya, fina skola mot stora kyrkan i Eriksberg. Förutom att visa siktlinjen vill jag också peka på likheterna i formen på skolans klätterställning och kyrktornet i bakgrunden.

När vi nästan var hemma igen hörde vi skotten från skyttebanan. Idag är sista dagen för träning och inskjutning av bössorna inför älgjakten, som börjar på måndag. Då gäller det att inte befinna sig i skottlinjen, men det kanske är en annan sak.

Siktlinje 2
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar