onsdag 23 maj 2012

VI GÅR TILL BOTTEN


Äntligen skall fönstren på den gamla delen av vårt hus få en värdig upprustning. Under alla år som jag kan minnas har dessa fönster blivit vanvördigt skötta. Skötseln har egentligen bara bestått av att vi målat lager på lager för att det skall se vitt och fint ut. Underarbetet har varit minimalt, endast lösa flagor har skrapats bort.

Idag kom en entusiastisk målarmästare hit (www.jormasmaleri.se), som vi har anlitat för att arbetet skall bli ordentligt gjort. Jorma är en skicklig yrkesman med känsla för och kunskap om varlig renovering av gamla hus. Först skall all färg skrapas bort, ända ner till träet, som därefter kommer att strykas med linolja innan själva målningsarbetet kan påbörjas.

Fönstren tror vi, liksom målarmästare Jorma, är de ursprungliga från mitten av 1800-talet och det är ett rent under att de håller efter vår vanvård. Visserligen måste nederdelen på vissa av fönsterbågarna bytas ut men i stort sett duger fönstren som de är. Ett par av de handblåsta fönsterrutorna har spruckit och de kommer också att bytas ut mot andra av samma slag. Vi går alltså till botten med fönstermålningen den här gången.

Skrapandet har påbörjats och nu längtar jag efter lukten av linoljefärg, för att inte tala om att få se det färdiga resultatet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar