söndag 3 februari 2013

LJUD OCH OLJUD

Jag har just läst en artikel av Sara Hammarkrantz i Icakuriren som handlar om Koltrasten som trodde att den var en ambulans av författaren Anders Mildner. Boktiteln väckte min nyfikenhet och koltrasten som Mildner döpt sin bok efter visade sig ha lärt sig härma olika civilisations-ljud, bl a sirener och mobiltelefonsignaler.

I boken skriver AM att vi söker oss till vissa platser för att vi har ett allt större behov av att försöka undfly vår larmande omvärld, för överallt låter det. Ljud och oljud, allt registreras och bearbetas i våra hjärnor. Ljud eller buller som vi själva skapar med olika maskiner leder till ökad stress medan naturens ljud bidrar till återhämtning. Kombinationen störande ljud och prestation får hjärnan att arbeta på högvarv medan vi finner stillsamma ljud, det stilla nyfikna lyssnandet, rofyllt.

De ljud som människor världen över upplever som mest behagliga och som gör oss lugnare och gladare är fågelkvitter, vågskvalp, lövens sus i vinden och katter som spinner. Krävande ljud som pockar på uppmärksamhet är till exempel ambulanssirener, mail som plingar och hojtande kolleger. En undersökning som nyligen gjorts visar att prestationsförmågan hos människor som arbetar i kontorslandskap minskar med upp till tio procent om man kan höra vad kollegerna säger. Eftersom hjärnan har fullt sjå med att bearbeta det arbetskamraterna säger kan man inte koncentrera sig. En annan negativ effekt av hög ljudnivå är att inlärningsförmågan minskar. Men den allra värsta ljudboven är trafikbuller.

AM påstår vidare att oljud är ett negligerat samhällsproblem och att det är en klassfråga, för enligt honom är det främst låginkomsttagare som är utsatta eftersom de oftast bor i bullriga miljöer.

För att motverka oljud som förorsakar stress, högt blodtryck, försämrad inlärningsförmåga och sämre prestation flyr vi in i nya ljud, musik via hörlurar. Musiken har blivit en tillflykt när resten av ljuden blir för många. Inne i vår egen bubbla styr vi då våra egna känslor med hjälp av musiken. Vi söker oss också till tysta miljöer för att undkomma buller och oljud och därför har en mängd andliga retreater, spahelger och liknande vuxit upp. Men tystnaden som sådan skrämmer många av oss. Den är så ovanlig att den upplevs som obehaglig och ger en ensamhetskänsla. Tystnaden, definierad som absolut frånvaro av hörbar mekanisk vibration, som endast lämnar kvar naturens egna ljud, är utrotningshotad enligt den akustiske ekologen Gordon Hempton. Han påstår att det i hela USA bara finns 12 helt tysta platser medan det i Europa inte finns en enda kvar.

Jag har alltså inte läst boken utan bara om den. Läst (eller lyssnat på rättare sagt) har däremot A, som bloggat om den på och dagarna går.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar