onsdag 30 januari 2013

CAROLINA FALKHOLT

Social Arkitektur, graffitimålning av Carolina Falkholt

I TV-programmet Konstkuppen ikväll fick vi följa Carolina Falkholt som under en veckas tid åstadkom en graffitimålning på en skola i Bengtsfors, där hon tidigare varit elev men aldrig känt sig hemma. CF var nu tillbaka i Bengtsfors och ville med sin utsmyckning av skolhusgaveln ge eleverna något stimulerande att titta på och diskutera. Hon engagerade också skolbarnen, som fick måla egna graffitimålningar som hängdes upp i en skolsal och av deras alster hämtade hon inspiration till sin egen väggmålning. Eleverna fick också hjälpa till att måla på den stora gavelväggen och det gjorde de både energiskt och fantasifullt.

Programledare är Lena Philipsson och det uppdraget sköter hon riktigt bra. Säkert bidrog hennes närvaro också till att projektet uppskattades, särskilt av ungdomarna.


En del vuxna uttryckte sin oro för att "klottrandet" skulle sprida sig i samhället när Carolina Falkholts graffitimålning fått kommunledningens tillstånd att bli permanent men de allra flesta var överens om att det var roligt att det hände något i Bengtsfors och tyckte att målningen piggade upp.

Skillnad mellan graffiti och klotter? Spraykonst används som benämning på graffiti som konstform till skillnad från klotter, som syftar på bild och text i det offentliga rummet som saknar konstnärlig ambition.

Allteftersom målningen på skolväggen tog form tyckte jag att jag kände igen sättet att måla och drog mig till minnes att jag i juni 2011 av misstag råkade komma in i en sal i Konstmuséet i Göteborg, där just Carolina Falkholt tillsammans med några andra personer var i färd med att iordningställa hennes utställning som skulle öppna strax därpå.

Om du är intresserad och inte har sett Konstkuppen idag kan du se programmet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar