lördag 14 februari 2015

DU DU DU


Lite sent på dagen visserligen men nu får du, du och du, d v s alla, ett blomsterhjärta på Alla hjärtans dag.

Förseningen beror på att jag hållit på och städat i en bokhylla, vilket behövdes vill jag lova. Bland böckerna hittade jag den här boken som Stora O sparat från ungdomens dagar. Han var ungefär 14 år och hade inte tillgång till musik på annat sätt än via radion, där det spelades populärmusik en timma i veckan. De som hade radiogrammofon (och skivor) kunde givetvis spela musik så ofta de ville. Så här såg boken ut.


I veckotidningarna trycktes texterna till de mest populära sångerna, vilka klipptes ut och klistrades in i böcker för att man skulle kunna lära sig dem utantill. Det var vanligt att barn/ungdomar träffades och sjöng tillsammans. Eftersom det är Alla hjärtans dag har jag valt att fotografera några sånger med kärleken som tema. Jag hade gärna velat fota en sång med en "pingla" med den tidens mått mätt ganska lätt klädsel som illustration, vilket var vanligt förekommande, men refrängen till just den sången löd Det sker blott en gång och aldrig mera och det låter ju inte så roligt. Därför får det bli den här bilden istället.


Det här måste vara svårt att förstå för nutidens ungdomar som har musik i öronen för det mesta. Inget klippande och klistrande i dessa Spotifytider!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar