onsdag 14 maj 2014

SÄG DEN GLÄDJE SOM VARAR

Stenmurkla

Idag hittade jag den här knubbiga stenmurklan och några fler av samma sort. Jag blev överlycklig över fyndet men drog mig till minnes att den var giftig och att det var något man skulle göra med den innan tillagning. För säkerhets skull googlade jag för att ta reda på vad Livsmedelsverket hade att säga och det var ingen rolig läsning vill jag lova.

Det är nämligen livsfarligt att äta obehandlade stenmurklor för svampen innehåller ett gift som heter gyromytrin. Torkade stenmurklor innehåller endast ca hälften av giftmängden medan förvällda stenmurklor kan innehålla ungefär tio procent av den färska murklans giftmängd. Detta gift finns i alla stenmurklor men kokt och konserverad svamp innehåller de lägsta halterna.

Giftexperter i hela Norden anser dessutom att det är olämpligt att äta stenmurklor men om man ändå absolut vill äta sådana rekommenderar Livsmedelsverket följande:

Färsk stenmurkla

Förväll svampen två gånger i rikligt med vatten, minst fem minuter varje gång. Tre gånger så mycket vatten som svamp. Häll bort vattnet efter varje kokning.

Torkad stenmurkla

Svampen blötläggs i minst ett par timmar. Två deciliter vatten per tio g torkad svamp. Häll bort vattnet. Förväll därefter som färsk stenmurkla.

Det är ytterst viktigt att man häller bort vattnet efter förvällningen eftersom det finns kvar gyromytrin i vattnet. Stenmurklorna avger giftig gas både vid kokning och torkning så kokning skall därför ske med god luftväxling och torkning bör ske på ett ställe där människor inte vistas ofta.

Symptom

Illamående, magont, kräkningar och diarré. Även yrsel, matthet och dubbelseende kan förekomma liksom, i vissa fall, lever- och njurskador. Djurförsök har visat att gyromytrin är cancerframkallande och påverkar fruktsamheten negativt.

Anledningen till att färska och torkade stenmurklor får säljas till restauranger är att man där förväntas ha kunskap om kravet på att förvälla svampen omsorgsfullt. I butiker får stenmurklor bara säljas i förvälld form som konserv.

Om man tror att man har blivit förgiftad skall man uppsöka en akutmottagning, alternativt konsultera Giftinformationscentralen.

Den förväntade fantastiska matupplevelsen uteblev, för lusten försvann tyvärr helt och murklorna får stå kvar där de står.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar