torsdag 8 maj 2014

EQUAL PAY DAY

Att en särskild dag för en självklarhet som lika lön för lika arbete skall behövas är ynkligt men så är det. Orättvisan uppmärksammas därför extra idag på Equal Pay Day, men kampen för att få bort löneskillnaderna mellan könen bör vara lika aktuell alla dagar.

Här är en länk till Wikipedia där lönegapet mellan män och kvinnor i olika länder redovisas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar