måndag 1 juni 2015

VEDLÅR SOM TALAR


Idag ägnar sig Stora O åt att "hyfsa till" en gammal vedlår som står utomhus intill soptunnan. Vedlåren har funnits här på Lilla Solberga så länge jag minns, d v s från 1965. Medan den under senare år stått under bar himmel och tjänstgjort som förvaringsplats för tomglas, har vedlåren chanserat märkbart, vilket föranleder dagens renovering. När yttersta lagret (faner som släppt) skulle avlägsnas, hittades ovanstående fraktsedel mellan faner och underliggande träskikt. Av fraktsedeln kunde utläsas att Firma Aron Ljungqvist i Floby hade beställt faneret från Gustaf Törling AB i Skövde. Så här såg trävaruhandlare Aron Ljungqvist, född 1884, ut:


På baksidan av några fanerskivor stod skrivet för hand Georg Adolfsson, Gate, som vi tror måste ha tillverkat vedlåren.


Det är intressant och högtidligt när något från det förflutna uppenbarar sig, och vi kan bara hoppas att Georg Adolfsson skulle ha varit nöjd med att hans skapelse nu blir renoverad. Att vedlåren stått utomhus i flera år skulle han nog inte ha tyckt om.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar